Welcome to #GreenWasathiyahCampus

Mars dan Hymne

HYMNE

Universitas Islam Negeri Salatiga

Universitas Islam Negeri Salatiga
Integrasikan wahyu dan ilmu semesta
Berasaskan Islam, berdasar Pancasila
Semai Wasathiyah Islam di Dunia

Iqra’ ayat qawliyyah kauniyah Ilahi
Pelopor sains, teknologi dan seni
Maju dalam prestasi, luhur dalam budi
Menjunjung tinggi martabat insani

Wujudkan cita anak manusia
Unggul profesional, berkarya nyata
Berkarakter dan penuh pesona
Harumkan bangsa negara tercinta

Universitas Islam Negeri Salatiga
Jadi anugerah tuk semua

Jayalah UINku Jaya Agamaku
Abadi dharma baktimu
Jayalah UINku Jayalah Bangsaku
Abadi dharma baktimu

MARS

Universitas Islam Negeri Salatiga